27 септември | 18:30 ч. Светослав Минков –
диаболистично,
фантастично или
реалистично
Карта на литературен маршрут

person Автор и водещ:
Камелия Спасова

Начална точка

Разходката по следите на Светослав Минков ще започне от улица „Вишнева“ 16Б, където се намира домът на писателя. Там участниците ще имат избор дали да си вземат по едни фантастични очила, диаболистични часовници или американски роботи. И оттук маршрута става троен, алеите се разклоняват – едновременни из улиците на София; из фантастичната библиотека „Аргус“; из прозата на писателя. Питаме се: с кого Светослав Минков си пише писма; какви книги има в библиотеката му; как технизацията на света променя техниките на разказване. Но и за нещо по-общо се чудим – как в един реалистичен, твърде реалистичен, български канон се справя първият разказвач на научнофантастични истории. Накрая, сваляме очилата, часовниците и двойниците, за да стигнем до две много прозаични точки: 1. участието на Иван Минков (брат на Светослав Минков) в подготовката на атентата в църквата „Света Неделя“; 2. съдебният процес по дело № 585 от от 6 до 23 юли 1942 г. срещу Никола Вапцаров. Минков свидетелства в защита на Вапцаров, но въпреки усилията му следва разстрел. И накрая, както казва сам Минков: „Може ти, драги читателю, да не си съгласен с нас, може да ти стане и криво…“, но архивът на писателя е купен преди шест години на търг за 2.66 стотинки. Май по-добре да си сложим пак фантастичните очила.

За авторката на
Литературния маршрут

Камелия Спасова е родена 1982 г. в София. Доцент по антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Гост-лектор в Кьолнския университет (2016-2018). Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014-2015). Има две теоретични книги „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021). Автор е и на две стихосбирки „Парцел N 17“ (2007) и „Кеносис, книга на празнотата“ (2016). Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки, турски, румънски, датски, сръбски, италиански, хърватски, бенгалски. Редактор на „Литературен вестник“. През 2015 създава π – отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията, заедно с ВБВ, Огнян Касабов, Мария Калинова, Юнуз М. Юнуз, Камелия Спасова, Димитър Божков. Заедно с π написва „Хаос (редакторски манифест)“ (2015) и отбелязва 100 години дада (2016), прави семинар за литература и философия.