27 септември | 21:30 ч.
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Ноктурналиите на града:
бягство в нощта
на литературата
Карта на литературен маршрут

person Автор и водещ:
Тодор П. Тодоров

Начална точка

Маршрутът се провежда в рамките на „Нощ на литературата“ 2023

Този маршрут не е разходка. Разходката е занимание дневно, безгрижно, дори когато е целеустремена – интермецо на бързите часове. Освен това, тя е здравословна и бодра, рожба на слънцето. През нощта е бягство, безсъние, треска. Нощта е утроба на ужаса и тревогата. Тя носи в себе си лудости и тайни. Нощното бягство води влюбения, мислителя, бохема и вампира. Съществува цял регистър от нощни терзания и сладости. Този маршрут е кратък поглед към голямата литература на нощта и нейните безпокойства. Той е опит за пробив и бягство към други места и други времена.
Маршрутът ще открива реалиите на нощта, т.нар. ноктурналии – нощни обитатели и същества, фантастични образи, видения, кошмари, но също предмети, улици, сгради и практики. Ще открехне вратата към магическите изкуства, градските легенди и ужаси. Ще съпостави модерната градска и природната селска нощ. Ще свие към малките улички с бохема, фланьора и прокълнатия. Ще поброди из поетиката на безсънието и моралните изкушения на нощта. И всичко това през фигури и текстове от българската и световната литература - от Гьоте, По и Чоран до Далчев, Траянов и Смирненски.
Маршрутът тръгва от Националната библиотека и ще продължи към Докторската градина и вътрешните улички на квартала.

За автора на
Литературния маршрут

Тодор П. Тодоров (1977) е български писател и философ. Доктор по философия и доцент във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите му са в областта на история на философията, теория на медиите и медийната култура, постхуманизъм и митологии на бъдещето. Автор е на книгите „Приказки за меланхолични деца“ (сборник разкази, Сиела 2010), „Винаги нощта“ (сборник разкази, Сиела 2012) и романа „Хагабула“ (Жанет 45, 2022). Носител е на награда „Рашко Сугарев“ (2011) за разказа „Ван Гог в Париж“.
Романът „Хагабула“ печели през 2023 г. Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ на Национален дарителски фонд „13 века България“.