Описанията на Литературните маршрути не винаги включват всички имена на писатели, поети и илюстратори, за които става дума в отделните турове. Затова избрахме да има място в сайта, където да добавяме всички литературни личности, включени в нашите градски разходки.